yabo官网 - YABO官方网站


學 院 領 導 院  辦
朱  祎 
 黃金國
吳  強顧(gu)  晨黃  黎
孫雪燕
胡路偉
綜1113綜1103綜1101綜1101綜1101綜1115/8244
綜1115/8244

  學 工 辦

  孫艷淮

 夏  青

張鐵成(cheng)

 彭曉

李雪源 

 

  

 綜1119/8243

綜1119/8243
綜1110/8243

 綜1119/8243

綜1119/8243 

 

 

 電 子 工 程(cheng) 系(xi)

趙書安

  余  華

劉偉彥

 勾(gou)  榮

 田文(wen)娟

戴  軍

龔(gong) 偉 

 綜1104/8236

教1107/8593

教1107/8593

教1107/8593

教(jiao)1107/8593

 教1107/8593 

教(jiao)1107/8593

 范  宇

 陳  希

 徐育麗(li)

招(zhao)聘(pin)博(bo)士(shi)碩士(shi)招聘博(bo)士碩(shuo)士招聘博士(shi)碩士(shi)......

 教1107/8593

 教1107/8593

 教1103/8278

 計 算 機(ji) 工 程 系

黃(huang)  黎顧  筠

馬  玨 

許小媛(yuan)

 劉  芳(fang)

管存平 

周海峰 


 綜1107/8239

 綜1109/8240

  綜1117/8265

 綜1117/8265綜1113/8234 綜1111/8241

  張(zhang)月琴(qin)

 朱海霞

李海波

  周珍娟

 張  波

宋  菲

劉(liu)田田 

 綜1109/8240

綜1111/8241

 綜1111/8241

  綜1117/8265

 綜1111/8241

綜1111/8241

綜1109/8240 

 張慧

 朱  祎 

黃金國吳(wu)  強招聘博士(shi)(shi)碩士(shi)(shi)招聘博士(shi)碩士(shi)......

  綜1109/8240

 


 機(ji) 電 工(gong) 程 系  

 范  駿

 陳  為(wei)

林小寧

 蔣琦娟(juan)

 張(zhang)  莉

酈銀花 

 袁加奇

 教(jiao)1007/8592

 教1007/8592

 綜1107/8239

 教1007/8592 

綜1107/8239

綜1107/8239 

 教1007/8592

 王長林

張  亮招聘博士(shi)碩士(shi)招聘博(bo)士碩士招聘博士碩(shuo)士招聘博士(shi)碩士(shi)......

 教1007/8592

教1007/8592
 實 訓(xun) 中 心 人 員(yuan)

 夏先明(ming)

  劉麗紅

 許(xu)恒 

劉斌

 

 

教1003/8277

 教(jiao)1205/8279

 教1205/8279

綜405/8245

 


(2019年7月更新)