yabo官网 - YABO官方网站

關于恢復圖書正常借還的通知

瀏覽次數: 70作者(zhe): 時間(jian): 2020-06-03設置

圖書館三個校區消毒設備均已到位,即日起恢復圖書正常借還,不再使用預約借書方式,并請各位讀者及時歸還假期前所借圖書。

                                  

返回原(yuan)圖
/